Internasjonalisering

Sykkylven vidaregåande skule er ein pionerskule innan internasjonalisering. Vi var fyrst ute i fylket og har sidan 1994 hatt ei samanhengande historie innan internasjonalt arbeid. Med mange års erfaring i sekken, er dette noko vi KAN! 

Skulen har fått utmerkinga Best Practice i EU-systemet Erasmus+ og har delt sine erfaringar i mange fora, også på nasjonalt plan. 

Kvart år sender vi fleire elevgrupper ut i verda for å jobbe med spanande prosjekt ilag med ungdommar frå andre land. Dei besøker også oss, og dermed får vi knyte venskapsband og skape minner for livet. Ved Sykkylven vidaregåande skule er vi gjestfrie og eventyrlystne, og vi har utvekslingstilbod på alle linjer. Faktisk får ein femtedel av elevane våre reise ut i løpet av tida si her på skulen. Dette er vi stolte av!

Skulen vår er igjen akkreditert for ein 5.års periode fram til 2027. Vi gler oss til nye opplevingar og meir læring for elevar ved alle utdanningstilbod. 

Yrkesfag vg2 Industriteknologi
30.10-12.11: 10 elevar og tre lærarar reiser til ein samarbeidsskule i Liberec i Tsjekkia

Yrkesfag vg1 Helse- og oppvekst + vg2 Helsefagarbeidar 
Veke 10 og 11/ -23: 8 elevar + to lærarar reiser til Pamplona for å hospitere ved vår samarbeidsskule San Fermin Ikastola.

Yrkesfag Automasjon
Mars 23, 12 dagar: 12 elevar og to lærarar reiser til Omron sitt forskningssenter i Barcelona

Studiespesialisering vg1
Veke 10/ -23: 16 elevar og to lærarar reiser til Pamplona, San Fermin Ikastola

Studiespesialisering vg2
Veke 5/ -23: 11 elevar og to lærarar reiser til Waregem, Belgia

Studiespesialisering vg3
Mars: 8 Spansk3-elevar reiser til Alicante
+ 2 Tysk3-elevar reiser til Berlin (tidspunkt ikkje spikra

12. -16 des 22: Ca 30 elevar til Polen med Krakow/Auschwitz

I tillegg skal 4 elevar + to lærarar til flyktningeleirane Tindouf, Algerie i perioden februar-mars 23. Dette er i samband med hjelpeprosjektet vårt for Vest-Sahara.

 

Etter å ha vore fleirårige bidragsytarar til eit skulebyggingsprosjekt i Etiopia, har elevane vedtatt å utvikle eit eige humanitært bistandsprosjekt. Ein dag i løpet av skuleåret jobbar elevane til inntekt for flyktningleirane i Vest-Sahara. Som ein konsekvens av konflikta mellom Marokko og Vest-Sahara har det sidan 1975 budd over 100.000 saharaui-flyktningar i desse leirane. Her ønsker vi å bidra.

Vi sender årleg  økonomiske ressursar, samt to elevar og ein lærar til Tindouf (Algerie).

To-årig samarbeidsprosjekt mellom Sykkylven VGS, Jugendstilsenteret i Ålesund og Institut XXV Olimpìada i Barcelona. Her fekk elevane lære om og utforska art nouveau-stilen i Ålesund og Barcelona. 

I mai 2017 blei prosjektet kåra til "Best practice results from Erasmus+", og skulen presenterte prosjektet på den europeiske konferansen "Best practice results from Erasmus +: A conference on Dissemination and Impact in the School Sector" i Bonn, Tyskland.

Skuleåret 2018/2019 avslutta vi det treårige prosjektet "Crossroads with the future". Dette prosjektet involverte skular frå Belgia, England, Island og Spania. Kvart skuleår reiste elevgrupper til Waregem (Belgia), Reykjavik (Island) og Pamplona (Spania). 

Gjennom prosjekt i samarbeid med Nord+ har elevar som går VG1 Helse- og oppvekstfag og VG2 Helsearbeiderfag søkt om å bli med til Aarhus (Danmark). Skulen elevane besøkte har spesialisert seg innan helse og omsorg. 

Gjennom prosjektet IT's the future har mange elevar deltatt i utveksling med skular i England, Island, Belgia og Spania. Det er i hovudsak elevar frå studiespesiaisering som har tatt del i prosjektet

Elevar på VG2 Automasjon har hatt ein del av praksisen sin i Bordeaux (Frankrike). Dette prosjektet tilbyr internasjonal praksis og arbeidserfaring. Ei nyttig erfaring å ha med seg, for ei elevgruppe som vil møte krav om internasjonal kommunikasjon i arbeidslivet. 

I samarbeid med stiftelsen Framtid og håp,  Ulstein vgs og Spjelkavik vgs, har vi fullført eit prosjekt i Arba Minch i Etiopia. 

Både barneskule , ungdomskule og vidaregåande skule står ferdig, og 1200 elevar får no skulegang der. 

Snarvegar

Kontakt