Tilsette

Barbro O. Midtgård
Rektor
71 28 22 12 / 926 19 045
Gisle Johnsen
Ass rektor
71 28 22 13 / 950 69 173
Guro Leirmo
Spesialkonsulent
71 28 22 16
Anne Margrete Nossen
Konsulent
71 28 22 15 / 970 86 001
Kari Ringstad
Konsulent
71 28 22 10 / 482 20 802
Gro Slyngstadli
92 20 36 22
Hans Petter Sørensen
Lektor m/tilleggsutd og Superbruker IT Sykkylven VGS
71 28 22 39
Emte Aure
Konsulent
93 45 15 79 / 934 51 579
Anne Grethe Løken
Assistent
934 19 457
Kristin Aure Nupen
Assistent
99 30 47 60
Stian Værnes
Assistent
Kari Lise Wiik
Assistent
924 67 004
Ingun Alver
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Jørn Aleksander Berg
Lærer
458 51 063
Ingrid Anja Holmen Blindheim
Lærer
976 07 516
Lodve Brastad
Lærer
996 94 127
Damian Cruz
Lektor m/tilleggsutd
410 28 912
Hilde Johanne Fet
Lektor m/tilleggsutd
71 28 22 23 / 957 43 114
Asgerd Drabløs Godøy
Lærer
958 30 754
Rolf Haxthow
Avdelingsleiar
71 28 22 14 / 952 95 076
Cathrine Gløersen Hole
Lærer
957 00 614
Roar Andre Hove
Lektor med tillegg
970 18 038
Elise Løvoll
Lærer
48 03 00 74 / 480 30 074
Marita Mandal
Adjunkt med opprykk
91 75 61 03 / 917 56 103
Inna Shargorodska
Lærer
Ingebrigt Steen
Lektor m/tilleggsutd
480 50 711
Bjørn Olav Steinsbu
Lærer
478 47 990
Yee Yee Swe
Lektor m/tilleggsutdanning
417 31 188
Reidun Idland Velle
Lektor m/tilleggsutd
Edel Pernille Ystenes
lektor med tilleggsutdanning
91 86 06 40 / 918 60 640
Andreas Aure
Lærer
Atle Brunstad
Lærer
97 66 29 55 / 976 62 955
Dagfinn Fredly
Avdelingsleiar
71 28 22 21 / 413 17 985
Odd Arne Krüger
Lærer
922 89 448
Arild Kvenseth
Lærer
926 60 949
Trond Lyshol
Lærer
97 53 19 37 / 975 31 937
Tommy Årnes
Lærer
410 08 841
Marthe Kristin Fjørstad
Lærer
97 15 27 45 / 971 52 745
Liv Nordli Hole
Fagleder
71 28 22 43 / 915 28 739
Mona Sander
Lærer
48 45 14 73
Nina Iren Valderhaug
Adjunkt
971 13 360
Leif Andre Grimstad
SYK Lærar TIP
479 63 660
Jannicke Høydal
Lærer
957 09 664
Dag Rune Løken
Lærer
975 79 655
Stig Gunnar Støylen
Adjunkt med tillegsutdanning
922 17 556