Tilsette

Barbro O. Midtgård
Rektor
71 28 22 12 / 926 19 045
Gisle Johnsen
Ass rektor
71 28 22 13 / 950 69 173
Guro Leirmo
Spesialkonsulent
71 28 22 16
Kari Ringstad
Konsulent
71 28 22 10
Merete Sylte Skog
Konsulent
71 28 22 15 / 402 47 008
Stig Gunnar Støylen
Assisterande rektor
922 17 556
Emte Aure
Konsulent
93 45 15 79 / 934 51 579
Hege Ørjansen Bårnes
Fagarbeider
482 38 378
Katrine Hatlestad
Barnevernpedagog
46 68 23 94 / 466 82 394
Joakim Nytun Lyngvær
Assistent
938 94 919
Anne Grethe Løken
Assistent
Kristin Aure Nupen
Lærer
99 30 47 60 / 993 04 760
Aina Vågsæter
Fagarbeider
95 10 20 44 / 951 02 044
Stian Værnes
Assistent
98 64 49 94 / 986 44 994
Kari Lise Wiik
Assistent
924 67 004
Ingrid Anja Holmen Blindheim
Lektor med tilleggsutdanning
70 25 57 00
Lodve Brastad
Lærer
996 94 127
Damian Cruz
Lektor m/tilleggsutd
410 28 912
Hilde Johanne Fet
Lektor m/tilleggsutd
71 28 22 23 / 957 43 114
Asgerd Drabløs Godøy
Lærer
958 30 754
Rolf Haxthow
Avdelingsleiar
71 28 22 14 / 952 95 076
Cathrine Gløersen Hole
Lektor m/tilleggsutdanning
95 70 06 14
Marita Mandal
Adjunkt med opprykk
91 75 61 03
Inna Shargorodska
Lærer
Ingebrigt Steen
Lektor m/tilleggsutd
480 50 711
Yee Yee Swe
Lektor m/tilleggsutdanning
417 31 188
Hans Petter Sørensen
Lektor m/tilleggsutd og Superbruker IT Sykkylven VGS
71 28 22 39
Inger Klungsøyr
95 33 62 80
Elisabet Vollset Lien
98 69 85 05
Andreas Aure
Lærer
45 51 55 99
Atle Brunstad
Lærer
97 66 29 55 / 976 62 955
Bjørn Henning Førde
ingbus
92 60 22 77 / 926 02 277
Trude H. Vadset Huse
Fagleder
71 28 22 21 / 924 61 001
Mathias Årnes
Lærer
410 08 842
Tommy Årnes
Adjunkt
41 00 88 41 / 410 08 841
Ingun Alver
Adjunkt m/tilleggsutdanning
92 68 48 06
Jørn Aleksander Berg
Lærer
458 51 063
Marthe Kristin Fjørstad
Adjunkt m/tilleggsutdanning
97 15 27 45
Liv Nordli Hole
Fagleder
71 28 22 43 / 915 28 739
Roar Andre Hove
Lektor med tillegg
970 18 038
Mona Sander
Lærer
48 45 14 73 / 484 51 473
Vibecke Utgård
Lærer
Nina Iren Valderhaug
Adjunkt
971 13 360
Reidun Idland Velle
Lektor m/tilleggsutd
482 38 934
Edel Pernille Ystenes
Lektor med tilleggsutdanning
91 86 06 40 / 918 60 640
Ole Jan Hjortdal
Lærer
928 31 299
Jannicke Høydal
Lærer
957 09 664
Dag Rune Løken
Adjunkt
975 79 655