Entreprenørskap

-If you can dream it, you can do it, sa WaltDisney. Dette erfarer ein stor del av våre elevar gjennom Ungt entreprenørskap. Det å drive ei bedrift gjennom eit skuleår inneber både frustrasjon og hardt arbeid, men aller mest kjensla av meistring, teamarbeid og praktisk læring. Ungdomsbedrift er kjekt!

Skulen vår har lange tradisjonar for å bruke entreprenørskap som metode. Å vere ein del av Skaparglede-bygda forpliktar og opnar for samarbeid med lokalt næringsliv.

 

STÅLKONTROLL UB BESTE YRKESFAGLEGE BEDRIFT OG FEKK WILDCARD TIL NM

Juryen si begrunning var slik: Vinneren av prisen for beste yrkesfaglige ungdomsbedrift er en gjeng som imponerte oss, både med sitt produkt og sin presentasjon. Vi har sett at en suksessfaktor for å lykkes er når man samarbeider på tvers av fagretninger. Da får man utnyttet hverandres kompetanse, og nyttig kjennskap som samlet gir et god resultat. Produktet er etter vårt skjønn av god kvalitet, er salgbart, dekker et behov og ikke minst så ser vi at elevene har fått brukt mange av kompetansemålene i sine læreplaner. Vi er også imponert over skolen som disse elevene skryter veldig av!  

Desse bedriftene deltok på Fylkesmessa frå vår skule: 

Stålkontroll UB, 1.plass Beste Yrkesfaglege Bedrift, Gullbillett til NM
Woodclock UB, 1.plass Beste Logo 
Grid UB, 2.plass Beste brosjyre
Pent UB, 3.plass Beste Utstilling
Retrobord UB, 3.plass Beste Yrkesfaglege Bedrift
Ledningboks UB
Elcharge UB
Analog UB
Timber UB
Nøtteknekker UB
Jarnes Radio UB​ 
Dra dej opp UB 
Mobilstøtta UB
Lighting UB
Tribus UB

FREELANCE UB  vann prisen for beste yrkesfaglege bedrift

Juryen si begrunning var slik: Vinneren av prisen for beste yrkesfaglige ugdomsbedrift imponerte oss med bredt utvalg av gjennomførte og gjennomtenkte kvalitetsprodukter. Juryen ser et stort potensiale for kommersialisering av produktene, basert på egne behov. bedriften viser stort engasjement og entusiasme for faget. vinneren ble utpekt av en enstemmig og imponert jury.   

BASIC UB vann prisen for tredje beste yrkesfaglege ungdomsbedrift 

Juryens begrunnelse var slik: 3.plassen går til en ungdomsbedift som har laget et produkt som gir inntrykk av god kvalitet både i utseende og utførelse. Produktet har gjennomtenkte detaljer og vi vurderer produktet som salgbart. Bedriften har engasjerte og kompetente ansatte.

HUB UB  vann fire prisar for sin kampanje for å bevare bier!

Juryens begrunnelse for beste brosjyre var slik: Tydelig budskap. Forstår med en gang hva produktet er. Gir en god begrunnelse for hvorfor vi bør benytte oss av tilbudet. Kreativ og spennende brosjyre med original bretting. 

Desse bedriftene deltok på Fylkesmessa frå vår skule

HUB UB, 2.plass for Beste logo, 1.plass for Beste brosjyre, 2.plass for Beste utstilling, Publikumsprisen
Freelance UB, 1.plass for Beste yrkesfaglege bedrift
Basic UB, 3.plass for Beste yrkesfaglege bedrift
Soft UB
Industridesign UB
Underleverandør UB
Bakeklar UB
Bygda i Lomma UB
Grøn skolegenser UB
Benkverk UB
Milver Electronics UB
X-Tronk UB
Drip Drip Water UB
Always Flowers UB

Som tidlegare år, starta skuleåret og ungdomsbedriftene med godt mot. Då det heile skulle toppe seg med deltaking på fylkesmesse, kom nedstenging grunna korona.

Nokre bedrifter fekk delta i kokurransane digitalt, men i år vart det ingen premiar til vår skule. 

Desse bedriftene har likevel lagt ned ein god innsats i løpet av skuleåret:

Sykkylvsfjøla UB
Koppen UB
Sunnmørshylla UB
Starterpack UB
WoodnCrafts UB
Tip topp UB
Jaktpynt UB
Fiskekroken UB
The Lamps UB

Skuleåret 20-21 inneheld ulike utfordringar. Dette året innfører vi fagfornyinga på vg1, og dermed tar vi eit pauseår for bedrifter på dette trinnet. 

I faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på vg2, har vi to aktive, flotte bedrifter: 
BRIKK UB
Studentbobla UB

På vg2 Industriteknologi har vi ei dyktig produksjonsbedrift: STÅLT UB

Ein viktig del av UB-året er ¨å delta i Fylkesmessa for ungdomsbedrifter i regi av UE Møre og Romsdal. I forkant av konkurransen, har bedriftene sendt inn fyldig dokumentasjon på arbeidet i bedrift. Dei har og vore gjennom digitale intervju i kvar kategori. Det var ekstra gledeleg at Studentbobla UB fekk fyrsteplass og dermed NM-bilett i kategorien Beste kundeoppleving på nett. Brikk UB imponerte også, og vart belønna med 3 tredjeplassar for godt samarbeid med næringslivet, for å ha laga eit svært berekraftig produkt og for marknadsføring. Stålt UB vart nominert i kategorien Beste yrkesfaglege bedrift. 

Studentbobla UB tok ein fantastisk 3.plass i NM

Juryen si grunngjeving: Tredjeplassen går til en bedrift som byr på en særdeles gjennomført kundeopplevelse for sin målgruppe. Det er tydelig hva siden handler om og hva kunden skal gjøre. Godt strukturert innhold, et lekent design og at det er enkelt å finne gjør også at bedriften kommer svært godt ut.

Juryen si grunngjenving: Tredjeplassen går til en bedrift som byr på en særdeles gjennomført kundeopplevelse for sin målgruppe. Det er tydelig hva siden handler om og hva kunden skal gjøre. Godt strukturert innhold, et lekent design og at det er enkelt å finne gjør også at bedriften kommer svært godt ut.

Snarvegar

Kontakt