Utval

 

Arbeidsmiljøutvalet skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda.

Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i verksemda, og følge nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

AMU 2023-2024

Barbro Midtgård, rektor
Liv N Hole, avd.leiar
Trude V Huse, HMS-koordinator
Jannicke Høydal, lærar
Mona Sander, lærar
Dag Rune Løken, hovudverneombod
Atle Brunstad, lærar
Hanne Blankholm, Avonova (bedriftshelsetenesta)

Elevane, dei tilsette, skuleleiinga og fylkeskommunen skal vere representerte. Elevane skal vere i fleirtal og elevrådet bør handsame sakene om skulemiljø før dei blir handsama i SMU. SMU skal medverke til at skulen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet med å skape eit godt skulemiljø. Alle saker som er viktig for skulemiljøet skal takast opp her. HMS-rapporten skal godkjennast av SMU før innsending.

SKULEMILJØUTVALET 2023-24


 

Det skal være skuleutval ved alle vidaregåande skular. I utvalet skal det vere representantar frå lokalsamfunnet, elevar, tilsette, foreldre og fylket.

Skuleutvalet er i eit rådgjevande organ med følgjande mandat:

1. Skuleutvalet skal vere det organet der alle partar i skulesamfunnet møtast for å drøfte og legge fram sine forventningar til opplæringa frå eigen ståstad.

2. Skuleutvalet skal ha fokus på skulen si rolle som regional utviklingsaktør innanfor kompetansebygging.

3. Skuleutvalet skal ha fokus på at brukarane skal kunne få uttrykke sine oppfatningar av skulen, og på at brukarundesøkinga vert følgt opp. 

Skuleutvalet (SU) 2023-2024

Olav Harald Ulstein

representant kommune

Steinulf Grøvik

representant lokalt næringsliv

Barbro Midtgård

representant fylkeskommunen

Edel Pernille Ystenes

representant drift og pedagogisk personale

Anna Simonsen 1ST1

representant føresette

Erlend Lunde 1ED1

representant føresette

Jahn Bejar Saadi 

Leiar elevråd

August Welle Bay Bjørnestad

Nestleiar elevråd

Emte Aure

Leiar Skulemiljøutvalet

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.