Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > NYHEITER

Skuleskyss

Husk å søkje om skuleskyss når du seier ja til skuleplass. Du må søkje for kvart år! 

http://sykkylven.vgs.no/Sykkylven-VGS/Framsida/Elevar/Skuleskyss

Les meir

Frå juni er smitteverntiltaka i vgs endra

Frå juni er smitteverntiltaka i vgs endra 

Viktige endringar og presiseringar

 • Klasserom/ verkstad: Frå onsdag 3. juni går vi tilbake til normal timeplan. I klasserom/ verkstad der elevar har fag saman, gjeld ikkje avstandskravet. Men bruk fast plass så langt det er råd.

 

 • 3 farenivå: Det er innført trafikklysmodell for vidaregåande skular. No er vi på gult nivå:

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

 • Frisk nok til å vere på skulen?

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveis-infeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og

kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter.

Magesmerter kan også forekomme.

 

 • Handvask: Vask deg ofte med såpe og vatn. Skru igjen krana med papir. Bruk minst mogleg handsprit, då det tørkar ut hendene.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

 • Ved ankomst skole
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr

 

 • Felles utstyr:
  • Tastatur og anna utstyr som skal brukast av andre, må brukar vaske over dagleg med overflatesprit. På verkstader kan vi unngå dette ved å bruke hanskar.
  • Det er ikkje lenger behov for å desinfisere pultar og stolar. Dei blir vaska dagleg av reinhaldar.

 

 • Skuleskyss: Frå måndag 8. juni gjeld ikkje avstandskravet i kollektivtrafikk i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Fram til da: Sit på annakvart sete.

 

 • Smittevernleiar: Gjeldande smittevernleiar gjeld frå 29. mai. Her finn du fleire detaljar, m.a. om kva du gjer om du blir sjuk eller om andre heime er sjuke. Slå opp der om noko er uklart.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Les meir

Trygt skulemiljø - din rett

Elev- og lærlingeombodet skal sikre at dine rettar vert ivaretatt. 

Les meir

Ledig stilling - helsefag

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Les meir om stillinga her

Les meir

Ledig stilling - mekaniske fag

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Les meir om stillinga her. 

Les meir

BookBites ny app for lån av ebøker.

bibiioteksidene finn du oppskrift på innlogging i BookBites. Spør på biblioteket om du mangler lånekortet ditt. 

Les meir

Skuleskyss og smittevernreglar

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein veilder for skulane. Her finn de informasjon om og retningslinjer for bruk av kollektivtransport/skuleskyss.

Sidan ein med bakgrunn i smittevernomsyn ikkje kan køyre med meir enn halvfulle bussar/køyretøy, oppmodar vi elevane  til å reise på annan måte enn med kollektivtransport om dette er mogleg.

Les veilederen her

Les meir

SKULEN OPNAR FOR ALLE ELEVAR

Måndag 11.mai opnar skulen for undervisning etter vanleg timeplan. Alle elevar møter til ordinær tid. Det kan verte endringar på romplanen, sjekk vekeplanen for meir informasjon.

Det er svært nyttig at du les gjennom dei smittevernreglane som gjeld. Dei finn du her.

Ver særleg merksam på om du er FRISK, sjuke personar skal ikkje vere på skulen. HYGIENE, vask eller sprit hender når du kjem til skulen, før og etter du et, når du bytter klasserom og om du har blitt skitten. Ha god hostehygiene. AVSTANDEN til andre skal vere på minst ein meter, hald deg gjerne ilag med faste medelevar.

Det vil vere lov til å ete på klasseromma. Hald god orden.  Kantina blir open som vanleg. Hald 1 meter avstand også her.

Når anna klasse skal inn på klasserommet same dag, må gruppa som forlet rommet gjere reint på kontaktflater. Faglærar organiserer dette.

For deg som bruker skuleskyss, er det viktig å tenkje avstand på ein meter. Kan du ungå offentleg transport, er det fint.

Vi gler oss til å sjå deg! Vis omsyn og ansvar, så går dette veldig bra!

Les meir

SKULESKYSS

Som elev i vidaregåande skule kan du ha rett til skyss til og frå skulen. Her finn du meir informasjon.
Merk deg at du som elev sjølv må søkje om skyss gjennom skoleskyssportalen. Du søkjer etter at du har takka ja til skuleplass. Det må søkjast om skyss for kvart skuleår. 

Les meir

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom opnar opp igjen torsdag, 30.april. Det vil ikkje bli muleg med drop-in, ta kontakt pr. telefon eller epost til helsesjukepleiar for å gjere ein avtale.

Du treff Inger på: telefon: 95 33 62 80  /  epostinger.klungsoyr@sykkylven.kommune.no 

Les meir