Innsatsteam mot mobbing

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Dersom du ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, ber vi deg ta kontakt med skulen enten gjennom ein lærar, rektor eller andre tilsette.
Vi har også ein digital meldeknapp der du kan melde frå om bekymringar

Du kan melde frå på vegne av deg sjølv eller andre. 

Om det oppstår situasjonar der vi må avdekke og løyse mobbesaker, vert innsatsteam mot mobbing kobla på. 

Innsatsteamet ved vår skule består av:

  • Barbro Midtgård (Rektor)
  • Liv Nordli Hole (Sosialpedagogisk rådgivar)
  • Emte Aure (Miljøterapeut)
  • Tor Ove Myrseth (PPT)

Vi knytter til oss kontaktlærar, faglærar og andre ved behov.

Kontakt