For deg som er elev

Ved Sykkylven vgs, vil du verte møtt med respekt og med forventning om at nettopp du skal verte ein viktig deltakar i skulekvardagen.Våre lærarar gjer sitt ytterste for å gi ei variert og god undervisning. 
Vi legg til rette for god læring, trivsel og meistring, medan du stiller førebudd og med vilje til å lære.

Kontakt