Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar kan hjelpe med

  • Informasjon
  • Veiledning/råd
  • Samtale med ein vaksenperson
  • Henvising til andre i hjelpeapparatet

Helsesjukepleiar har teieplikt og tenesta er gratis.

Om du ynskjer å snakke med Inger som er vår helsesjukepleiar, kan du stikke innom kontoret eller kontakte ho på SMS/mail. Ho er tilstades på skulen onsdag og torsdag 10-14

telefon: 95 33 62 80,   mail: inger.klungsoyr@sykkylven.kommune.no

Snarvegar