Grønt nivå

Tiltaksnivået i vidaregåande skule er no på grønt nivå. 

Skriv ut

Ingen sjuke skal møte på skulen. Generelle smittevernreglar med god hygiene gjeld. Ordinær drift i klasserommet. 

Her kan du lese meir.