Teknologi og industrifag

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosessar
 • om automatisering og programmering av robotar
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om køyretøy og transport
 • om kjemiske prosessar og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og tryggleik

Du bør

 • ha anlegg for praktisk arbeid og ha godt handlag
 • vere sjølvstendig og nøyaktig
 • vere interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveisar eller platearbeidar
 • verktøymakar, finmekanikar eller låsesmed
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyar, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekanikar eller billakkerar
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekanikar
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

Kvifor velje Teknologi- og industrifag i Sykkylven?

 • Skulen er godt utstyrt til å gi grunnopplæring i mange ulike yrke. Du kan velje kva fag du vil fordjupe deg i. Som einaste skule i Møre og Romsdal, har vi både snikkarverkstad og møbeltapetserverkstad i tillegg til mekanisk verkstad, sveiseverkstad, robotlab m.m. Det gir deg ei brei gunnopplæring.
 • Maskinparken er moderne og gir deg eit godt grunnlag til vidare opplæring i bedrift.
 • Du får utvikle god digital kompetanse med teikning i 2D og 3D på SolidWorks. Du kan printe ut det du teiknar på 3D-printarar.
 • Du får vere ute i praksis i bedrift 4 heile veker i løpet av vg2, slik at det blir lettare for deg å få lærekontrakt. Vi har godt samarbeid med mange bedrifter i nærområdet og til fleire opplæringskontor.
 • Etter vg1 Teknologi- og industrifag, kan du gå vidare til vg2 Industriteknologi.
 • Lærlingegaranti - Du har garantert læreplass i medlemsbedriftene til Sykkylven Industri og næringslag.
 • Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse på skulen vår etter vg2 eller etter fagbrev.

Sykkylven Vidaregåande skule og Sykkylven Industri- og næringslag har inngått avtale om ein garanti om lærlingeplass for elevar ved vg2 Industriteknologi.

For å vere garantert læreplass må du: 

 • Ha bestått alle fag på vg1, vg2 i relevant utdanningsprogram
 • Ha karakteren 3 eller høgare i alle fag 
 • Ikkje ha meir enn 5% udokumentert fråvær i avgangsåret
 • Hatt minimum ein praksisperiode i ei av medlemsbedriftene i SINL
 • Stetta formelle krav til søknad

 

Snarvegar

Dokumenter