Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremjande arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om korleis kroppen er bygd opp
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om utviklinga til barn og unge
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør vere

 • omsorgsfull og omsynsfull overfor menneske
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeidar, ambulansearbeidar eller portør
 • aktivitør eller eller barne- og ungdomsarbeidar
 • apotekteknikar, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleiar, fotterapeut eller ortopediteknikar

Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • sjukehus eller heimeteneste
 • barnehagar eller skolefritidsordningar
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalongar

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

Kvifor velje Helse- og Oppvekstfag i Sykkylven?

 • Du får arbeide med menneske i ulike fasar i livet. Ved vår skule får du meir praksis samanlikna med andre skular, og praksisplassane viser stor interesse for at du skal trivast og utvikle deg.
 • Du får ein god kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning.
 • Du får vere ei viktig brikke i andre sine liv og gjere ein forskjell.
 • Du får vere elev i eit oversiktleg miljø, der kvar og ein blir sett og tatt vare på.
 • Vi har Helse- og Oppvektsfag på vg1 og Helsearbeidarfag på vg2
 • Vi har tilbod om påbygg og eit godt samarbeid med opplæringskontor.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt