Yrkesfag

Yrkesfaga gir deg kort veg til ei komplett og ofte ettertrakta utdanning med fagbrev/sveinnebrev/yrkeskompetanse. Du kjem deg raskt ut i praktisk arbeid og får eiga inntekt. Mange vel også å gå vidare til høgskule, universitet eller fagskule. Med ein kombinasjon av både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap, stiller du sterkt i arbeidsmarknaden og blir ein ettertrakta arbeidstakar.