Tilbod til vaksne

Karriere Møre og Romsdal er rådgjevartenesta for deg som er vaksen:

  • Rettleiing om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i arbeidet med å skrive CV eller jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakkar for privat og offentlig sektor

Er du vaksen, men har ikkje fullført eller tatt vidaregåande opplæring?

Då kan du ha rett til gratis vaksenopplæring.

Søk på VIGO her
Du treng minID for å kunne søke 

Snarvegar

Kontakt