Påbygg

Påbygg er for deg som har yrkesfagleg bakgrunn og drøymer om å ta høgare utdanning, men manglar generell studiekompetanse.

Påbygging til generell studiekompetanse går over eit skuleår. Undervisninga er lagt opp på same måte som studiespesialisering og i programfaga er det felles undervisning.

For å gå påbygg må du ha fullført vg2 ved ei yrkesfagleg studieretning, eller ha fullført yrkesutdanning.

  • Norsk- 10 timar
  • Matematikk 2PY- 5 timar
  • Historie- 5 timar
  • Naturfag- 3 timar
  • Kroppsøving – 2 timar
  • Valgfritt programfag- 5 timar
  • Basistime- 1 time 

Snarvegar

Kontakt