Elektro- og datateknologi + automasjon og robotikk

Ved å velje studieretning innan elektro og datateknologi, har du eit godt utgangspunkt til å jobbe i framtidsretta, spennande yrke.

Skriv ut