Vi gler oss til å møte deg som er 10.klassing

På hospiteringa vil du få eit inntrykk av skulekvardagen på det utdanningsprogrammet du vil besøke. 

Skriv ut

 

Plan for hospiteringa ved Sykkylven vgs:

ST – Studiespesialisering 15. og 16. november

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen på auditoriet, Internasjonalisering

09.25: Vere med på aktivitetar i ulike programfag, som språk, samfunnskunnskap, matematikk, realfag, friluftsliv mm.

11.30: Lunsj

12.30. Vere med i ulike programfag

13.30: Avslutning i auditoriet, Friluftsliv, Kahoot, Spørjeundersøking

14.00: Slutt

TI – Teknologi- og industrifag 15. 16. og 18. november

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen, på klasserom

09.15: Vere med på aktivitetar i ulike programfag på verkstader og klasserom, som mekaniske verkstader, maskinverkstad snikkar, pneumatikk, teikning i Solid Works, 3D-printing mm.

11.30: Lunsj

11.55: Vere med i ulike programfag på verkstader og klasserom. Vi byter grupper

13.40: Avslutning på klasserom

14.00: Slutt

ED- Elektro– og datateknologi 15.og 16. november

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen, på klasserom

09.15: Programfag: Vere med på aktivitetar i ulike programfag, som Elektrofag, Automatisering, Data og elektronikk. Omvising på elektrolab, automatiseringslab og robotlab

11.30: Lunsj

11.55: Programfag: Vi byter grupper

13.40: Avslutning på klasserom

14.00: Slutt

RD – Robotikk og digitalisering 15. og 18. november

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen, på klasserom

09.15: Programfag: Vere med på aktivitetar i ulike programfag, som Elektrofag, Automatisering, Data og elektronikk. Omvising på elektrolab, automatiseringslab og robotlab. Orientering om realfag

11.30: Lunsj

11.55: Programfag: Vi byter grupper

13.40: Avslutning på klasserom

14.00: Slutt

HO – Helse og oppvekstfag 15. og 16. november

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen

09.10: Programfag helse- og oppvekst vg1

11.30: Lunsj

11.55: Programfag Helsearbeidarfag vg2

13.30 Programfag Barne- og ungdomsarbeidarfag vg2

14.00 Slutt