Unntak frå fråversregelen vert oppheva

Unntak frå fråværsreglane vert forlenga til og med 10. oktober. Elevar som har fråvær av helsegrunnar, skal sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Elevar under 18 år må likevel legge fram stadfesting frå ein føresett, medan myndige elevar kan legge fram eigenmelding.

Skriv ut

Unntaket frå fraværsreglane vert oppheva frå 11. oktober. Det betyr at elevane ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller stadfesting frå føresette ved fråvær av helsegrunnar.