Regjerninga vil avlyse eksamen

Regjeringa foreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomførast, slik som i fjor.

Les meir her

Skriv ut