Koronatiltak oppheva

Grunnleggande smittevernreglar gjeld framleis

1.Sjuke personar skal halde seg heime

2.God hygiene

Skriv ut