Klage på Standpunktkarakterar

Du kan klage på standpunktkarakterar dersom du meiner at dei som har sett karakterane ikkje har fulgt reglane. Du kan også klage dersom du ikkje har fått standpunktkarakter.

Dine føresette kan klage på vegner av deg fram til du er 18 år. Frå du er 18 år, kan du klage sjølv.

Skriv ut

Kontakt