Kjekt å få møte 10.klassingane

Vi håper ungdommane no har samla informasjon om dei ulike utdanningsvala og er klare til å søkje vidaregåande skule. Vi har etter beste evne prøvd å formidle våre tilbod, og håper å få sjå mange av desse kjekke ungdommane som elevar ved vår skule neste haust. 

Skriv ut