Informasjon til elevar og føresette

I 2022 er det elevar i vidaregåande skule som skal svare på Ungdata-undersøkinga. 

Skriv ut

Sjå meir informasjon dokumentet under.

Dokumenter

Kontakt