Hospitering 17. og 18. november

Tradisjonen tru, blir det hospitering i veke 46. I år er det sett opp 2 dagar, den 17. og 18. november.
10. trinn skal besøke ulike utdanningsprogram ved skulen vår, og vi gler oss!

Alle vil få lunsj! 

Plan for hospiteringa ved Sykkylven vgs:

 

ST – Studiespesialisering 

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen på auditoriet,  orientering om Internasjonalisering

09.25: Vere med på aktivitetar i ulike programfag, som språk, samfunnskunnskap, matematikk, realfag, friluftsliv mm.

11.30: Lunsj. Om veret tillet det, blir lunsjen på Friluftsliv-vis, altså ute med bålmat. 

12.45: Vere med i ulike programfag

13.30: Avslutning i auditoriet med Kahoot og spørjeundersøking

14.00: Slutt

 

TI – Teknologi- og industrifag 

Alle som hospiterer på TIF må vere førebudd på å bruke utstyr som vert krevd av HMS-omsyn.

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen, på klasserom

09.15: Vere med på aktivitetar i ulike programfag på verkstader og klasserom, som mekaniske verkstader, maskinverkstad snikkar, pulverlakkering, pneumatikk, teikning i Solid Works, 3D-printing mm. Orientering om internasjonalisering.

11.30: Lunsj. Kyllingwrap, kake og drikke. Vi kan tilpasse eit glutenfritt alternativ. Dei som treng anna, må ta med mat. 

11.55: Vere med i ulike programfag på verkstader og klasserom. Vi byter grupper

13.40: Avslutning på klasserom

14.00: Slutt

 

ED- Elektro– og datateknologi 

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen, på klasserom

09.15: Programfag: Vere med på aktivitetar i ulike programfag, som Elektrofag, Automatisering, Data og elektronikk. Omvising på elektrolab, automatiseringslab og robotlab. Orientering om internasjonalisering.

11.30: Lunsj. Kyllingwrap, kake og drikke. Vi kan tilpasse eit glutenfritt alternativ. Dei som treng anna, må ta med mat. 

11.55: Programfag: Vi byter grupper

13.40: Avslutning på klasserom

14.00: Slutt

 

HO – Helse og oppvekstfag

09.00: Oppmøte i vestibylen, med fordeling til ulike utdanningsprogram

09.02: Informasjon om dagen

09.10: Orientering om programfag på vg2 : Helsearbeidarfag og Barne- og ungdomsarbeidarfag

11.20: Lunsj på HUSET

12.30: Orientering om programfag på vg1:  Helse- og oppvekstfag + internasjonalisering

13.00 Spel, quiz og aktivitetar

14.00 Slutt

Skriv ut