Har du søkt vidaregåande opplæring?

Skriv ut

Merk deg at du må takke ja til skuleplass, sjølv om du angrar på prioriteringa. Kontakt skulen du ynskjer rundt skulestart, og sett deg på venteliste. Om du takkar nei, dett du heilt ut av systemet. 

Treng du noko tilrettelegging i skulekvardagen? Gi oss beskjed om du ikkje allereie har meldt frå i samband med søknaden. Merk deg at den dokumentasjonen du hadde på ungdomsskulen, ikkje automatisk vert overført til vidaregåande. 

Snarvegar

Kontakt