Elevar som har skuleplass, kan no søke om lån og stipend

Lånekassen har opna nettsøknaden for studieåret 2022-2023. Elevar som har skoleplass, kan no søke om lån og stipend via lanekassen.no.

Dei som ikkje har skuleplass, må vente med å søke til dei har fått stadfesta opptak.

Skriv ut

 

 

 

Elevar kan sjølv sjekke kor mykje dei kan få 

På nettsidene til Lånekassen kan elevane og studentane sjølv sjekke kor mykje pengar dei kan få frå Lånekassen neste studieår.

Elevar som tek vidaregåande opplæring med ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

Elevar som tek vidaregåande opplæring utan ungdomsrett, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend her

(Bilete: Lånekassen)

 

Kontakt