Best på gjennomføring

Vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal i toppsjiktet

Skriv ut

Sykkylven vgs hadde sist skuleår 93% gjennomført og bestått, endå bedre enn gjennomsnittet i fylket. Dette ser vi som eit resultat av målretta arbeid med læringsmiljø, tilrettelegging, elevmedverknad og trivsel.