Kartleggingar i løpet av skuletida

Elevane gjennomfører ulike spørjeundersøkingar og kartleggingar. Nokre kan vere initiert av t.d. elevråd eller skulemiljøutval, medan andre er ein del av skulen sin metodikk eller informasjonsgrunnlag.  

Vi er opptatt av at elevane skal få kome med sine synspunkt, og gjennomføring av Elevundersøkelsen for alle elevar er ein måte. Elevane får kome med si oppleving av trivsel og læring på skulen. Etter elevane har svara, gjennomfører kvar klasse ein prosess med å finne bevaringsområde og utviklingsområde. Resultata blir sett opp i ein tiltaksplan med frist for evaluering.

Gjennom PP-tenesta, kan elevar som opplever vanskar med å lære, få utført individuelt tilpassa kartleggingar. Føresette eller skulen vil då i samråd med eleven, melde til PPT for kartlegging/ testing. Dette kan t.d. gjelde

  • språk- og talevanskar
  • konsentrasjonsvanskar
  • sosiale- og emosjonelle vanskar
  • adferdsvanskar
  • syn- og hørselsvanskar
  • generelle lærevanskar eller fagvanskar
  • lese- og skrivevanskar
  • matematikkvanskar
  • nonverbale lærevanskar

Kartleggeren blir brukt i faga: norsk (nynorsk /bokmål), engelsk og matematikk. Alle elevane gjennomfører denne testen i starten av vg1, med ein evt. ettertest. Formålet er å avdekke eventuelle vanskar. 

Normgrunnlaget i Kartleggeren blir sett etter gjennomførte testar. I språkfaga vert eleven testa på lesedugleik, rettskriving og ordforråd. I matematikk inneheld kartlegginga dei fire rekneartane, talsystemet, kvardagsliv, brøk og prosent, geometri, statestikk og likningar. 

Spekter er ein ikkje-anonym spørreundersøking i klassa om trivsel, arbeidsmiljø og relasjoner mellom elevane og elev - lærar. Kartlegginga vil nyttast som eit hjelpemiddel for å få svar på korleis partane opplever situasjonen og miljøet i klassa.

Før ei eventuell Spekter-kartlegging, skal føresette til elevar under 18 år varslast.

Vi er opptatt av at elevane skal få kome med sine synspunkt, og gjennomføring av Undervisningsevaluering i ulike fag er ein måte. Elevane får kome med si oppleving av læring i eit eller fleire fag. Etter elevane har svara, gjennomfører kvar klasse ein prosess med å finne bevaringsområde og utviklingsområde. Resultata blir sett opp i ein tiltaksplan med frist for evaluering.

VIP-makker vert brukt som tiltak på alle trinn ved vår skule, for å sikre eit godt læringsmiljø. I den samanheng skal elevane ta del i ei anonym kartlegging for å gi si tilbakemelding på VIP-makker. 

Resultata vert brukt både av skulen lokalt, og av Vestre Viken som leverandør av modellen. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.