For deg som er føresett

Sykkylven vgs har eit særs godt læringsmiljø mykje takka vere gode relasjonar mellom lærarar, føresette og elevar. Vi er opptatt av at føresette fremmar positive haldningar til skulen, og at det er lav terskel for å ta kontakt.

Føresette blir invitert til informasjonsmøter i august/september, oppstartssamtalar før haustferien og halvårssamtalar i januar/februar.

Informasjonsmøte hausten 22 for vg1 onsdag 7. september
og for vg2 onsdag 14. september.

Snarvegar

Kontakt