Elevmedverknad: bli høyrt - lær meir

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Elevane har rett til å delta på skolen, dei skal bli høyrt både i saker som handlar om dei sjølve, kom korleis skolen planlegg undervisninga og om korleis den fungerer.

Rektor skal høyre på det elevane meiner,  og det elevane meiner skal få betydning.

Det kan vere vanskeleg å kjenne igjen korleis du heilt konkret kan bli høyrt i skolekvardagen. Difor er det laga ein plakat som skal henge i alle klasserom og som lærarane skal bruke aktivt i undervisninga og dialogen med elevane. Plakaten konkretiserer nokre utvalgte kjenneteikn på det å bli høyrt og det å lære meir.

Bli høyrt – lær meir!

 

Elevane sine representantar tek aktivt del i skulen sine råd og utval. Gjennom elevrådet har elevane stor påverknadskraft, og dette viser seg i engasjementet dei legg ned.

Elevrådet er elevane sitt høgste demokratiske organ ved skulen. Kvar klasse har ein tillitselev med vara. Dei vert valt for eit år av gongen og har som oppgåve å representere si klasse i elevrådet og å melde tilbake til klassene om saker elevrådet tar opp. 

Elevrådet skal arbeide for at læringsmiljøet ved skulen skal bli best mogleg og at elevane skal få ein trygg og god skulekvardag. Elevrådet tek opp saker dei som elevar er opptatt av. Elevrådet skal ha ein leiar, ein nestleiar, sekretær, evt. kasserar og styremedlemmer. Elevrådet vel også eit elevrådsstyre - elevrådsstyret har eit tett samarbeid med leiinga på skolen

ELEVRÅDSSTYRET 2023-24
Leiar Jahn Bejar Saadi
Nestleiar August Welle Bjørnestad
Sekretær Maria Tomine Longum Hansen
Styremedlem Sophia Holmberg
Styremedlem Astijus Treciokas
Styremedlem Fredrik Oldeide Haugseth

Elevrådet Sykkylven vgs
Gutt

Elevrådsleiaren brenn for eit godt skulemiljø 

 

Skulemiljøutvalet skal arbeide med saker som vedkjem det fysiske og det psykososiale miljøet ved skulen. Utvalet kan be om tiltak som vedkjem miljøet på skulen og dei kan føreslå trivselstiltak som kjem elevane til gode.

SKULEMILJØUTVALET 2023-24
Sophia Holmberg 1ST2 (elevrådskontakt) 
Tiril Hovdenakk-Vadset 1ST2 
Lars Blindheim 1ED1 
Eva Dalsbotten Velle 1ED1 
Sebastian Z Schanke 1ED2  
Alexander Skinnes 3AU  
Barbro Midtgård, skuleeigar 
Liv Hole, skuleleiing (skrivar) 
Emte Aure, miljøterapeut (leiar)  

Vara:  
Fredrik Haugseth 2IN1 (elevråd), Astijus Treciokas 1ED1 (elevråd) og William Bjørnevik 1ST2 

 

Elevar framfor skulen

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.