Psykisk helse

Vi gir eit tilbod til ungdom der det kan vere behov for støttesamtalar i høve vanskelege tankar og kjensler, og/eller behandling i høve til lettare depresjonar og angst. Vi gir råd og rettleiing til ungdommen sine føresette og samarbeider med personar som har viktige roller i livet deira.

Trefftid:  tysdag og fredag mellom kl 0815-1500

Du kan ta kontakt ved å sende sende sms til 90766068,  epost til elisabet.vollset.lien@sykkylven.kommune.no eller kome på ein «drop-in-time».