Buss til og frå Sykkylven vgs

Mange elevar kjem til skulen med buss. Fyrste time startar kl. 08.15,
siste time er ferdig kl. 15.10.
Her er nokre døme på bussruter. Meir informasjon finn du her.

 

Snarvegar

Kontakt