Avansert søk


IKTplan

Digitale ferdigheiter er ein av fem grunnleggjande ferdigheiter i Kunnskapsløftet (LK06). Skoleeigar ser på satsinga på digitale ferdigheiter som viktig for å oppnå god og relevant opplæring for elevane.

Film og musikk i undervisninga

Skal du vise film eller spela av musikk i undervisninga er det nokre retningslinjer du må følgje. 

Vurdering

vurdering

Arbeidet med vurdering, eller læring som det i hovudsak handlar om, er læraren si viktigste oppgåve.