Avansert søk


Bli med på kurs i klarspråk i Ålesund

Vi inviterer til kurs i klarspråk 30. januar.  Kurset er først og fremst retta mot tilsette i skolane, med alle kan delta. Kurset gir ei innføring i generelle klarspråkprinsipp. 

Les meir

Læremiddelinnkjøp

Informasjonsmøte om utdanningstilbod

Vi ønsker føresette til 10. klassingar hjarteleg velkomne til orienteringsmøte torsdag 25. januar kl. 19.00 i Festsalen, øvre bygget (gymnasbygget). 10. klassingen er også velkomen til å vere med.
Det vert orientert om vidaregåande opplæring med vekt på utdanningsprogramma ved skulen.

Etter møtet vert det høve til å oppsøke fagkoordinatorar på stands/eigne rom for meir utfyllande informasjon om fag og utdanningsprogram.

Vel møtt!

Les meir

orienteringsmøte18

Tingretten

Desember 2017