Avansert søk


Regional delplan for klima og energi - vedtak

Forslag til regional delplan vart etter vedtak i fylkesutvalet 26. januar 2015, sak U- 5/15, lagt ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 10. april 2015. Det kom inn i alt 8 merknader. 

Les meir

JazzGass 2015 - stoltheit og kunnskap

Tysdag 14 juli blir det JazzGass-konferanse på Scandic Seilet i Molde. Stoltheit og kunnskap er stikkord for konferansen. 

Les meir

Støtte til næringsvekst i Halsa

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 800.000 kroner for iverksetting og gjennomføring av prosjekt for næringsvekst i Halsa kommune.

Les meir

Eigarskapen til norske fiskeressursar tema på Midt-Norsk Fiskerikonferanse

Midt-Norsk Fiskerikonferanse vert arrangert i Kristiansund 2. og 3. juni 2015.

Les meir

Ein dag med arkitekturen i fokus

Som ein del av arbeidet med tettstadutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune, blir det arrangert eit arkitekturseminar 12. mai. 

Les meir

Skal forske på biogassproduksjon av marint fiskeslam, husdyrgjødsel og myse

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi har fått 225 000 kroner frå Regionale forskingsfond Midt-Norge for å undersøke moglegheitene for biogassproduksjon basert på kombinasjonen marint fiskeslam, husdyrgjødsel og myse. Med seg på laget har dei Tingvoll Fisk AS, Tingvollost AS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Les meir

Inviterer til seminar om innvandring og integrering

Kva skal til for å lukkast med integrering i lokalsamfunna og for å knekke den norske koden? Kva kan fylkeskommunen bidra med på feltet? Meld deg på erfaringskonferanse for påfyll, nytt om tilskotsordningar og forskingsresultat i Molde 4. februar.

Les meir

‘Connecting Ørsta’ vann arkitektkonkurranse

Ørsta kommune har delteke i ein europeisk arkitektkonkurranse, og no er vinnaren kåra. Vinnarbidraget skal vere med å forme Ørsta i framtida.

Les meir

Vindenergisenteret på Smøla representerte Norge på Fornybarkonferanse i Gdansk

Vindenergisenteret var invitert av Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) for å representere Norsk vindkraft på eit Norsk-Polsk samarbeidsprosjekt for å utvikle fornybare energikjelder og energisparing. Polen har en svært liten del fornybar energi, og har som resten av Europa gjort seg avhengig av strøm frå kullkraft og kjernekraft.

Les meir

Ladeparken i Geiranger blant dei største

Norsk fjordsenter ladepark i Geiranger er no den største ladeparken for elektriske køyretøy utanfor storbyane. Møre og Romsdal fylkeskommune har støtta etableringa.

Les meir