Avansert søk


Søk støtte til «Frivillighus - arbeidsfelleskap for frivilligheita»

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer regionale frivillige lag og organisasjonar til å søke støtte til utvikling av "Frivillighus".

Les meir

Fagplan bibliotek 2017-2020

Møre og Romsdal fylkesbibliotek har starta opp arbeide med Fagplan bibliotek, og første arbeidsmøte var på Vestnes 27.-28.4.16

Les meir

Midler til opplæring i grunnleggande digital kompetanse

Tilskot til opplæring i grunnleggande digital kompetanse

digidel-logo

 

Les meir

Biblioteka og veiledning i digital kompetanse

Ny stortingsmelding hvor biblioteka er sentrale.

Les meir

Ut av hylla!

Mandag 18. april (på Vestnes) arrangerer fylkesbiblioteket Ut av hylla! - formidling av høgdepunkta blant kulturfond-bøkene for vaksne 2015 ved Merete Byrøygard og Linn T. Sunne

Les meir

Ny modell gir fleire e-bøker i biblioteka

Betre tilgang til e-bøker i norske folkebibliotek.

Les meir

Nordisk bibliotekuke 2017

13.-19. november arrangerast Nordisk bibliotekuke 2017 i regi av Foreningen Norden

Les meir

Lesersørvis har kome til Møre og Romsdal

Kva gjer du når lånaren spør om du kan anbefale ei god bok? Dette er alltid ei spanande utfordring for tilsette i folkebiblioteka. For alle lesarar liker ikkje det same – korleis finn dei då den rette boka til kvar einskild? 

Les meir

Meir digitalt, mindre besøk i biblioteka

Fleire låner e-bøker, men tal på besøk i biblioteka her i fylket er lågast i landet.

Les meir

Midlar til moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass

Biblioteka er ein viktig møteplass og arena for inkludering og utjamning av sosiale forskjellar.  Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga lyser ut midlar for moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass.

Les meir