Avansert søk


Felles satsing på miljø, energi og klima

Møre og Romsdal fylkeskommune skal saman med åtte europeiske partnarar, gjennomføre eit større EU-prosjekt, for gjennomføring av klimaplaner. Prosjektet heiter Beyond Energy Action Strategies (BEAST).

Les meir

Stor interesse rundt solvarme

Møre og Romsdal fylkeskommune og Tingvoll sol- og bioenergisenter arrangerte 10. mai eit dagsseminar om bruk av solvarme. Blant dei 40 som deltok, var det mange som hadde både praktisk og teoretisk kunnskap om solenergi, og det blei livlege diskusjonar og mykje kunnskap som blei formidla.

Les meir

Regional- og næringsutvalsmøte på Giske 3. juni

Tysdag 3. juni reiser regional- og næringsutvalet til Giske kommune for politisk møte. Tildeling av LUK-midlar (Lokal samfunnsutvikling i kommunane) for 2014 er blant sakene utvalet skal behandle.

Les meir

JazzGass-konferansen 2014

Nysgjerrig på korleis petroleumsressursane våre blir forvalta? Kva er utfordringane i gassmarknaden? Under JazzGass-konferansen 15. juli kan du få svar både på store og små spørsmål.

Les meir

Ønskjer fleire unge globale aktørar

-I ei globalisert verd, treng vi globale aktørar, seier Erik Langbråten frå EU sitt ungdomsprogram Erasmus+:Aktiv Ungdom. Torsdag 15. januar var han på besøk i fylket og informerte om mogelegheitene for ungdom og ungdomsarbeidarar i Møre og Romsdal. 

Les meir

Kven bør få Årets Reiselivspris?

Møre og Romsdal Reiseliv ønskjer forslag på kandidatar til Årets Reiselivspris. Formålet med prisen er å synleggjere reiselivsnæringa og kva den betyr for Møre og Romsdal. Frist for å sende inn forslag er 17. februar 2015.

Les meir

Jaktkvote på kystsel 2015

Kvota for jakt på kystsel for 2015 er fastsett, og Møre og Romsdal er tildelt ei kvote på 25 steinkobbe. Det er forbode å drive jakt på steinkobbe ved Orskjæra utanfor Averøy.

Les meir

Reiselivskonferanse med Wow-faktor

Møre og Romsdal Reiseliv er i full sving med å planlegge årets Reiselivskonferanse. Konferansen blir på Quality Hotel Alexandra i Molde 9. og 10. april. 

Les meir

Internasjonalt prosjektmøte om transport

Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte prosjektmøte i Kristiansund om ‘Transeuropeisk nettverk for transport’.

Les meir

Inviterer kommunane til nytt innovasjonsstudium

Eit nytt studium i Kristiansund skal få kommunane til å sette brukaren i sentrum og tenke nytt om kommunale tenester.

Les meir