Avansert søk


Funn

Møre og Romsdal har mange flotte arkeologiske funn og fornminner. På denne sida vil du finne informasjon om ein del utvalte godbitar.

Du kan også sjølv søke etter registrerte fornminner og innleverte oldsakar i nasjonale databaser.

Eldre steinalder (ca 10 000 - 3 900 år f. Kr)

Møre og Romsdal blei isfritt for om lag 10-11.000 år sidan. Dei fyrste fangstfolka kom raskt etter. Dei heldt gjerne til langs kysten, men drog også opp i fjellet etter rein. Mot slutten av perioden auka folketalet, og dei spreidde seg over større delar av fylket og blei gradvis meir og meir bofaste.

Les meir

"Blotsteinen" i Arasvika

På midten av 1960-tallet gjorde en innbygger i Arasvika på Ertvågøya en oppdagelse som ennå regnes som enestående på Nordmøre. På en liggende stein som befant seg på ei berghylle ovenfor nausta ble det avdekket mange bemerkelsesverdige renner og groper. Den heldige finneren hadde sporet opp forhistorisk bergkunst!

Les meir i Kjell Breviks artikkel på Digitalt fortalt

Les meir

Gravminner på Gjermundnes

På Gjermundnes i Vestnes kommune er det funnet flere gravminner. Gravene på Gjermundnesgården kan stamme fra yngre steinalder, i gravrøyser på Leikarnes er det kjent funn fra vikingtid. Det er også gjort flere løsfunn i området som tyder på aktivitet i steinbrukende tid.

Les mer i Hans Nissens artikkel på Digitalt fortalt.

Les meir

Kystpilegrimsleia juni 2018

I juni blir det markering og seilas frå Egersund til Trondheim, for å markere at kystleia offisielt er godkjent som nasjonal Olavsled. Frå 18.-23. juni vil redningskøyta Risør ll besøke Møre og Romsdal. 

Restaurering

Ønskjer du å setje i stand eit gamalt og verneverdig hus, eller noko anna slags byggverk. Ta gjerne kontakt med oss for råd om istandsetjing og eventuelle tilskot.

kart nyere tid

Kunstpolitikk

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok Møre og Romsdal fylkeskommune sin kunstpolitikk i møte 14.mars.

Kunstpolitikk for Møre og Romsdal omhandlar profesjonelle kunstmiljø, dei profesjonelle kunstnarane og deira publikum. Profesjonell kunst blir her definert som produksjon og formidling av musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og film. Ein profesjonell kunstnar har kunstutdanning på universitets- og høgskulenivå, eller at ein kan dokumentere tilsvarande kunstfagleg realkompetanse og profesjonell verksemd.

Fagdag 2018

Oppsummering 

Les meir