Avansert søk


Info uke 20/21 Gjermundnes vgs

Info uke 20/21 Gjermundnes vgs

Info uke 20/21 Gjermundnes vgs

Tydelegare forventningar til kommunane om barnerepresentantordninga

Kommunestyret skal etter § 3-3 i plan- og bygningsloven etablere ei særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i all plan- og byggesaksbehandling. Det er stor variasjon i korleis dette er følgt opp i kommunane. 

Les meir

Kva er "veiledning" på nynorsk?

Ofte dukkar ordet vegleiing opp, direkte oversatt frå bokmål til nynorsk. Men kan vi skrive dette?

Les meir