Avansert søk


Godkjenning av lærebedrifter

diplom_web_2

Profilering av fagopplæring

Å skaffe fleire læreplassar og å synleggjere fagopplæring som karriereveg er viktige målsettingar for den vidaregåande opplæringa. Ei tydelegare profilering av godkjente lærebedrifter er viktig i dette arbeidet, og Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal har vedtatt å ta i bruk varemerket "Godkjent lærebedrift" i vårt fylke frå 2013.

Indre Nordmøre Opplæringskontor med markering av nye fagarbeidarar

Som lista til høgre viser, har Møre og Romsdal mange opplæringskontor. Eit av desse er lokalisert i Rindal og dekker kommunane Rindal, Surnadal og Halsa. Dette opplæringskontoret er eit fleirfagleg opplæringskontor og skal vere eit serviceorgan for medlemsbedrifter i 3 kommunar. Aktivt arbeid med formidling og rekruttering av lærlingar og lærekandidatar er ei av hovedoppgåvene deira.

Les meir

Opplæringskontor

Ein stor del av lærekontraktene er teikna med opplæringskontor.