Avansert søk


2, 4 millionar i tilskot til kulturbygg

Kultur- og folkehelseutvalet har fordelt over 2, 4 millionar i tilskot til kulturbygg. Summen blir fordelt på tre søknader.

Les meir

Bli med på lokalhistorisk reformasjonsdag i Bud 23. september

Laurdag 23. september blir det seminar og festkveld i Bud. Arrangementet er eit samarbeid mellom Møre bispedøme, Møre og Romsdal fylkeskommune og Bud sokneråd.

Les meir

Samling for folkehelsekoordinatorar i Møre og Romsdal

Kommunane sine folkehelsekoordinatorar, representantar frå Møre og Romsdal Idrettskrets, Nordmøre og Romsdal friluftsråd og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, var samla til dagssamling den 13. september i Kristiansund.

Les meir

God Helse partnarskapet

Sidan 2003 har Møre og Romsdal fylkeskommune bygd partnarskap med kommunane om saman å utvikle eit langsiktig folkehelsearbeid. Partnarskapet har vi valt å kalle God Helse. Frå 2013 er alle kommunane i Møre og Romsdal medlemmer.

Livsstilsgruppa God Helse

Frå 2013 er det etablert ei arbeidsgruppe, «Livsstilsgruppa God Helse», som skal arbeide med tiltak som kan påverke vår livsstil for å leggje grunnlag for ei god helse for alle.

Endeleg på plass i nye lokale

Etter nokre veker heilt utan bibliotek, kan alle på Smøla no glede seg over at det flotte, nye kombinasjonsbiblioteket opnar dørene for publikum. Det skjer fredag 1. september, på den nasjonale bibliotekdagen.

Les meir

Sommarstengt - og full fart til hausten

Sommaren er her igjen, og Fylkesbiblioteket har i år stengt i veke 29 og 30. Resten av sommaren har vi redusert bemanning, men vil vere tilgjengeleg på telefon 70162270 som alltid.

Les meir

Møre og Romsdal er eitt av fem fylke som skal prøve ut Biblioteksøk

Biblioteksøk er ei teneste frå Nasjonalbiblioteket som skal gi brukarar over heile landet tilgang til samlingane i alle norske bibliotek. Frå 29. mai vert første versjon av tenesta testa ut i prøvdrift i 5 fylke.

Les meir

Ny modell for e-bokutlån

Bokbasen Bibliotek er namnet på den nye plattforma som norske bibliotek kan  nytte for å administrere e-bøkene.

Les meir

Nytilsett på fylkesbiblioteket

Bibliotekar Cecilie Røe blir vår nye kollega og rådgivar ut mot biblioteka i fylket frå 07. august d.å.

Ho er tilsett i ei 100 % fast stilling. Vi ønskjer Cecilie velkommen i kollegiet.

Les meir