Avansert søk


illustrasjon elever

Opplæringskontor

Ein stor del av lærekontraktene er teikna med opplæringskontor.

Godkjente lærebedrifter

diplom_web_2

Profilering av fagopplæring

Å skaffe fleire læreplassar og å synleggjere fagopplæring som karriereveg er viktige målsettingar for den vidaregåande opplæringa. Ei tydelegare profilering av godkjente lærebedrifter er viktig i dette arbeidet, og Yrkesopplæringsnemnda i Møre og Romsdal har vedtatt å ta i bruk varemerket "Godkjent lærebedrift" i vårt fylke frå 2013.

Penger