Avansert søk


NY info 25. juli - Inntak og eingongspassord på SMS

Det er berre å beklage at Møre og Romsdal fylkeskommune endå ikkje har fått sendt ut sms med påloggingsinformasjon til skolestart.mrfylke.no for elevane som er tatt inn på Vg1. På grunn av ny anbudsrunde på ElevPCane så har det dratt ut i tid. Det som manglar no er noko informasjon frå leverandøren av ElevPCen som vi håper på kjem ganske snart. På fylket antyda dei at det kunne gå over helga men vi håper at det skal vere klart allereie i morgon eller seinast på fredag.

Når de etterkvart får smsen så håper vi at de raskt kan gå inn å registrere den informasjonen som er etterspurt slik at vi kan starte prosessen med å legge klasser, faggrupper, m.m.

Les meir

Driftstilskot eittårig

Fylkeskommunalt driftstilskot til frivillige organisasjonar/amatørkultur er først og fremst retta mot regionale organisasjonar/fylkesledd.

Søknadsfrist: 1.april

Les meir

Tilskot til frivillig verksemd

Prosjekttilskot til enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt. 

Søknadsfrist: 1.mai og 1.september