Avansert søk


Går inn for makebytte av tomt med Molde kommune

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tilrår fylkesutvalet å gå inn avtale om om makebytte av areal mellom Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Arealet gjeld "Bjørsito" og  Fylkeshuskvartalet.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 2. mars

Plan- og byggeprogram for fylkesvegar 2016- 2017, Investeringsprogram for fylkesvegar 2017 -2023, 2. gongs behandling av Handlingsprogram Samferdsel (HPS) 2016 og vurdering av forsøksordning- Bompengeprosjekt Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i utdanningsutvalet 3. mars

VG3 i skole for å kompensere for manglande lærlingplassar, bygningsmessig tilstandsvurdering av fylkeskommunen sine vidaregåande skolar og Investeringsplan for fylkeskommunale bygg 2017-2026  er mellom sakene utvalet skal behandle.

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 2. mars

Orientering frå Teatret Vårt, Årsrapport 2015 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal og ei rekkje saker knytta til prioritering og tilskot til idrett og friluftsliv, er mellom saken utvalet skal behandle.  

Les meir