Avansert søk


Rådgiving og oppfølging

Her finn du informasjon om spesialundervisning, tilrettelagt opplæring, karriererettleiing for elevar og vaksne, rådgivingstenesta i skolen og ulike oppfølgingstenester.

Office365

Skuleeigar hadde i skuleåret 15/16 uttesting av Office 365 og Google Apps for education. Fleire skular var involvert i testinga, som vart ein suksess. Skulane rapporterer at bruken har gitt gode resultat i kommunikasjon mellom lærarar og elevar, og at det fremjar læring og gir tilpassa opplæring.

web-o365

Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring

 

Rusplana

Rusplana

Saman med sju pilotskolar har Utdanningsavdelinga og Kompetansesenteret rus-Midt-Norge utarbeidd ei plan for rusarbeid for alle vidaregåande skolar i fylket.

Plana er delt inn i tre innsatsområde: førebygging, tidleg innsats og gode rutinar som skal føljast ved bekymring og mistanke om rusbruk. Hovudmålet med plana er å skape eit trygt og inkluderandes miljø gjennom tiltak der alle elevane/lærlingane blir sett og teke vare på, samt å hjelpe og støtte risiko-elevar/lærlingar til å komme seg ut av ein vanskeleg situasjon, og på den måten bidra til at dei lettare kan gjennomføre utdanninga si.

Erfaringskonferanse om rusplanarbeidet 10.2.2016 i Ålesund:

Presentasjonar:

Smart læring

Relevante ressursar for bruk av IKT i klasserommet:

Spørreundersøkelse om introduksjon sendes ut fredag 30. januar.

I morgen sender vi ut en spørreundersøkelse om introduksjon på ny arbeidsplass for alle ansatte i tannhelsetjenesten.

Les meir

Trygg, ønsket og ivaretatt

Det å føle seg velkommen på arbeidsplassen har stor betydning for nye arbeidstakere. Det å få en god introduksjon til en ny arbeidsplass er viktig for å trives, og for å for å gjøre en god jobb. Opplevelsen av trygghet, å være ønsket og ivaretatt er gjennomgående temaer som kommer fram i en fersk spørreundersøkelse.

Les meir