Avansert søk


HMS årsrapport for 2015

Nokre trekk for HMS-utviklinga siste året er mellom anna: relativt høgt sjukefråver blant administrativt personell, for lite lokal dokumentasjon av risikovurderingar og avvik, mange skolar med liten AMU-aktivitet.

Les meir

eLæringskurs i risikovurdering er no ferdig

Vi har no ferdigstilt tre elæringsmodular i risikovurdering basert på kvalitetsstyringssystemet RiskManager. Alle tilsette har tilgang til å bruke risikovurderingsmodulen i RiskManager, men modulen er obligatorisk å bruke for HMS-koordinatorar og dei som har ansvar for informasjonstryggleik.

Les meir

HMS-fagnettverk for hovudverneombod og HMS-koordinatorane

Det er nå etablert eit eige HMS-fagnettverk for hovudverneomboda og HMS-koordiatorane i fylkeskommunen. Første møte i dette nettverket vart arrangert 27. april.

Les meir

Ny rammeavtale: Arbeidstøy

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått rammeavtale med TESS Møre AS om levering av arbeidstøy til ansatte i videregående skoler, distriktstannklinikker og sentraladministrasjonen.

Avtalen gjelder fra 1. august 2013 og i to år, med opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Les meir

Nye rammeavtaler på arbeidsbekledning.

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått nye rammeavtaler på arbeidsbekledning etter konkurranse gjennomført siste halvdel av 2017. Det er inngått 2 rammeavtaler.

Les meir

Kontormøbler - ny rammeavtale

Møre og Romsdal fylkeskommune og Lindbak AS har med virkning fra den 01.08.2015 inngått ny rammeavtale på kontormøbler.

Informasjon om avtalen gjøres tilgjengelig på intranett fra samme dato. 

Les meir

Skolemøbler - ny rammeavtale

Møre og Romsdal fylkeskommune og Grande Interiør AS har med virkning fra den 01.08.2015 inngått ny rammeavtale på skolemøbler.

Informasjon om avtalen gjøres tilgjengelig på intranett fra samme dato.

Les meir