Læremiddel og utstyr

Læremiddel

Elevar ved dei vidaregåande skolane har rett på trykte og digitale læremiddel.

Informasjon om fylket si PC-ordning og trykte læremidlar finn du HER.