Rådgivarteneste

Vi har 2 rådgivarar ved skulen. Oppgåvene deira er å rettleie elevane når det gjeld utdanning og yrke, gi råd og hjelp i meir personlege spørsmål og samarbeide med elevane sine føresette. Dei er også elevane sine kontaktpersonar når det gjeld søknad om lån og stipend.

Rådgivarane har teieplikt når det gjeld opplysningar om private forhold.

Viktige nettsider: