Utlånsreglement for skulebibliotek

På høgre side i lenkja under finn du reglement for skulebibliotek:

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev-og-foreldreinformasjon/Ordensreglementet