Velkommen til Fræna videregående skole

En skole som står for kvalitet i et miljø prega av trivsel og likeverd.

Ca. 450 elever går på skolen som ligger vakkert til på Romsdalskysten.
 Fræna vgs kan tilby et bredt spekter av utdanningstilbud og skolen er i stadig endring med nye og spennende opplæringstilbud.
 Fra 2007 fikk vi f.eks. kjemiprosessfag (teknikk og industriell produksjon) og helsearbeiderfag (helse- og sosialfag) som nye tilbud i 2. klasse (vg2). Kjemiprosessfag bl.a. i nært samarbeid med "Hustad Marmor" hvor elevene følger produksjonsprosessen ut i Europa.
 På studiespesialiserende utdanningsprogram er vi den eneste skolen i regionen som har internasjonal klasse. Og ønsker du byggfag, tilbyr vi opplæringa i en nybygd hall (2007). Et nytt kjøkken står til disposisjon for restaurant- og matfag, og skolen har også tilbud på vg2-nivå: Kokk- og servitørfag. På naturbruk gis et omfattende praksisvalg innen land- og sjøbasert produksjon.
Skolen legger mye arbeid i tilpassede timeplaner og opplæring. Vi har de siste åra satsa på IKT som verktøy i opplæringa. Det internasjonale samarbeidet er omfattende med mange prosjekt og samarbeidspartnere i flere land. Vi har utvikla et bredt samarbeid med næringsliv og det offentlige om opplæringa i mange fagområde. Skolen har bred og solid kompetanse i personalet .Oversikt utdanningstilbud ved Fræna vgs.

Skolens husregler
(klikk på bildet): 

beliggenhet1

 

Skoledagen

 1. time 08:10 - 08:55
 2. time 09:10 - 09:55
 3. time 10:00 - 10:45
 4. time 10:50 - 11:35
 Lunsj 11:35 - 12:00
 5. time 12:00 - 13:05
 6. time 13:10 - 13:55
 7. time 14:00 - 14:45
 8. time 14:50 - 15:35