FRAM

Ver forberedt på forseinkingar på grunn av militær kolonnekøyring

I dag og i vekene framover vil Forsvaret og NATO-øvinga Trident Juncture føre til kolonnekøyring på vegane i Møre og Romsdal. Fylkesveg 64, fylkesveg 65, riksveg 70, E39 og E136 er blant vegane det blir militær kolonnekøyring på.