Polish

Witamy w Szkole Średniej Ålesund (Ålesund videregående skole)!

W poniedziałek 22 sierpnia rozpoczyna się rok szkolny, wobec czego zapraszamy nowych i dawnych uczniów do nauki w nowym roku szkolnym. Szkoła Średnia Ålesund posiada ok. 820 uczniów, którzy podzieleni są na dwie grupy z lokalizacją na Volsdalsberga (Sjømannsveien 27) i w Latinskolen (Øwregata 13).

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uczniowie chodzący do klas o profilu zawodowym (Media i komunikacja, Wykorzystanie zasobów natury, Usługi i komunikacja, Technika i produkcja przemysłowa) zgłaszają się na Volsdalsberga. Uczniowie uczestniczący w programie kształcenia przygotowującego do studiów wyższych (Specjalizacja do studiów wyższych, Nowatorstwo (CREO), Profil Sportowy, Uzupełnianie przedmiotów do uzyskania kompetencji do podjęcia studiów wyższych) zgłaszają się w Latinskolen. Na Volsdalsberga miejscem zbiórki uczniów jest obszar wspólnego użytku na parterze. W Latinskolen miejscem zbiórki wszystkich uczniów jest dziedziniec szkolny.  Godziny zbiórek odnajdziesz TUTAJ.

Dzień szkolny

Dzień szkolny w Szkole Średniej Ålesund rozpoczyna się o godz. 8.15 a kończy o godz. 14.50. Uczniowie biorą ze sobą drugie śniadanie albo kupują lunch w stołówce. Godziny otwarcia obydwu stołówek znajdziesz TUTAJ.

Karta na autobus

Uczniom, którzy zamieszkują w odległości większej niż 6 km od szkoły przysługuje darmowy dojazd do szkoły. Elektroniczny formularz podania znajdziesz TUTAJ. Ewentualnie skontaktuj się z sekretariatem szkoły w celu uzyskania większej ilości informacji lub pomocy w złożeniu podania.

Wychowawca klasy

Każda klasa posiada swego wychowawcę, z którym kontaktują się uczniowie. Informacje kontaktowe w odniesieniu do wychowawców klasowych znajdziesz TUTAJ. Każdy oddział posiada swego kierownika oddziału, który jest odpowiedzialny za całość procesu nauczania i zajęć na danym oddziale. Odnajdziesz ich TUTAJ.

Radca

Szkoła posiada trzech radców, dwóch na Volsdalsberga i jednego w Latinskolen. Radcy mogą pomoc uczniom w wyborze przedmiotów i programu kształcenia lub udzielić porad w odniesieniu do dalszych studiów i pracy. TUTAJ odnajdziecie radców.

Pielęgniarka środowiskowa

W każdym z budynków znajduje się pielęgniarka środowiskowa, z którą można się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.  TUTAJ znajdują się informacje o służbie pielęgniarki środowiskowej.

 

Stypendium z Kasy Pożyczkowej (Lånekassen)

Wszyscy uczniowie posiadający prawa młodzieży podczas kształcenia sią w szkole średniej mogą otrzymać stypendium na sprzęt, za wyjątkiem praktykantów itp. Musisz sam(-a) złożyć podanie o stypendium i możesz tego dokonać dopiero po otrzymaniu miejsca w szkole. Gdy starasz się o stypendium, Kasa Pożyczkowa (Lånekassen) rozważy, czy posiadasz prawo do otrzymania innych rodzajów stypendiów.  Przy składaniu podania możesz poprosić o pomoc radcę lub możesz TUTAJ sam(-a) się we wszystkim zorientować.

Ustalenia w odniesieniu do laptopa

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w Vg1 mogą wybrać jedno z dwóch rozwiązań.

1) Wypożyczenie/wynajęcie laptopa dostarczonego przez właściciela szkoły. Musisz złożyć o to podanie do 30.06. Laptop zostanie doręczony na początku roku szkolnego. Musisz rocznie płacić kwotę odpowiadającą stypendium na sprzęt z Kasy Pożyczkowej (Lånekassen). Faktura zostanie wysłana ok. 15 listopada. Układ obejmuje serwis, konserwację i ubezpieczenie do nieszczęśliwych zdarzeń. Zatrzymujesz laptopa po dokonaniu wszystkich wpłat.

2) Wypłata jednorazowego dofinansowania w wys. NOK 2500,- w celu wsparcia sfinansowania własnego laptopa. Wypłaty dokonuje się w listopadzie. Sam(-a) musisz zadbać o serwis, konserwację i ewentualne ubezpieczenie.

Więcej informacji na temat ustaleń w odniesieniu do laptopa odnajdziesz TUTAJ.

Podręczniki szkolne i biblioteka

Uczniowie mogą wypożyczyć wszystkie podręczniki, które są im potrzebne do wszystkich przedmiotów. Wypożyczanie podręczników będzie zorganizowane grupowo na początku roku szkolnego. Na dodatek możesz oczywiście wypożyczać pozycje książkowe z innej literatury. Główna biblioteka szkolna znajduje się na Volsdalsberga, z filią przy Latinskolen. TUTAJ odnajdziesz więcej informacji o bibliotece.

Kontakt z opiekunami prawnymi

Szkoła chce dobrej współpracy z opiekunami prawnymi ucznia. W § 1-1 pierwszy ustęp Ustaw o Edukacji stwierdza się, że należy nawiązać współpracę między szkołą a domem. Odbywa się ona na wiele sposobów. Już w sierpniu na spotkanie informacyjne na temat szkoły zapraszani są opiekunowie prawni uczniów Vg1. Opiekunowie prawni mają również dojście do programu „Fronter”, który jest cyfrową platformą kształcenia w szkole. Więcej na ten temat przeczytaj TUTAJ.

Nauczanie języka

Szkoła ma obowiązek organizowania dodatkowych lekcji języka norweskiego dla uczniów, którzy władają innym językiem ojczystym niż norweski. Zostanie to zorganizowane na początku roku szkolnego. Skontaktuj sią z radcą, by uzyskać więcej informacji.

 

Ingunn Aagård

dyrektor