Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > NYHEITER

Karrieredag SUSK

Tysdag 21.januar blir vi å treffe på Sykkylven ungdomsskule. Vi gler oss til å møte 10.klassingane med føresette! Vi har ein god kvalitetsskule og mykje kjekt å snakke med komande elevar om. 

Les meir

Starte på vidaregåande til hausten?

Hugs søknadsfrist for inntak med fortrinnsrett 3.februar og for ordinært inntak 2.mars.

Les meir her 

Les meir

Halvårssamtale med føresette til elevar under 18 år

Vi er opptatt av eit godt samarbeid mellom heim og skule, og inviterer difor til samtale med faglærar om læringsutviklinga til din ungdom. 

Her finn du meir informasjon:

Les meir

LÆRLINGEGARANTI

Sykkylven Vidaregåande skule og Sykkylven Industri- og næringslag har inngått avtale om ein garanti om lærlingeplass for elevar ved vg2 Industriteknologi og vg3 Automasjon. Avtalen er eit resultat av tett samarbeid mellom skulen og lokalt næringsliv.  Industrien sender eit sterkt og positivt signal til ungdommane om at dei vil satse på fagarbeidarar og den lokale vidaregåande skulen. Vi ser fram til vidare samarbeid!

Les meir

JULEFERIE

JULEFERIE

Siste skuledag før jul: fredag 20.desember.
Fyrste skuledag etter nyttår: Måndag 6.januar
VI YNSKJER KVAR OG EIN EI GOD JUL OG EIT LÆRERIKT NYTT ÅR ❤

Les meir

Hospitering

Velkommen til Sykkylven vgs! 

Les meir

Meldeknappen er aktivert

Ingen elevar skal oppleve mobbing!!!

Terskelen for å melde frå om mobbing skal vere så låg som mogleg.

Les meir

INFORMASJONSMØTER VG1 og VG2

Føresette VG1, studiespesialisering onsdag 28.august kl. 18.00
Føresette VG1, yrkesfag onsdag 28.august kl. 19.00

Føresette VG2, studiespesialisering  onsdag 4.september kl.18.00
Føresette VG2, yrkesfag onsdag 4.september kl. 19.00

Les meir

Gratis skule PC

Vil du ha gratis PC til hausten? 
Alle som er førsteårs VG1-elevar ved Sykkylven VGS får dette fantastiske tilbodet. Ved å søkje på utdanningsstipend dekkjer du eigenkostnadane fordelt over tre år. Resten betaler fylket.

Les meir

Robotikk og digitalisering

Elektrofag med studiespesialisering

Sykkylven vidaregåande skule tilbyr frå hausten 2020 ny linje i robotikk og digitalisering

Bedrifter i Sykkylven og Stranda er i front når det gjeld bruk av robotar. Dette er ei framtidsretta utdanning retta mot høgare teknisk utdanning. Etter 3 år kan du søkje rett inn på t.d. ingeniør og sivilingeniørstuder. Vi oppfordrar også jenter til å søkje. Dette er eit tilbod til dei som ynskjer å gå vidare på ingeniørstudie rett etter vidaregåande. Teorien er avansert, men i kombinasjon med praktisk kunnskap innan elektrofag, automatisering og robotikk, vil dette gi ein unik og interessant veg fram mot studiekompetanse.

Les meir