Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > NYHEITER

Trygt skulemiljø - din rett

Elev- og lærlingeombodet skal sikre at dine rettar vert ivaretatt. 

Les meir

Ledig stilling - helsefag

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Les meir om stillinga her

Les meir

Ledig stilling - mekaniske fag

Vi vil gjerne ha deg med på laget! Les meir om stillinga her. 

Les meir

BookBites ny app for lån av ebøker.

bibiioteksidene finn du oppskrift på innlogging i BookBites. Spør på biblioteket om du mangler lånekortet ditt. 

Les meir

Skuleskyss og smittevernreglar

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeida ein veilder for skulane. Her finn de informasjon om og retningslinjer for bruk av kollektivtransport/skuleskyss.

Sidan ein med bakgrunn i smittevernomsyn ikkje kan køyre med meir enn halvfulle bussar/køyretøy, oppmodar vi elevane  til å reise på annan måte enn med kollektivtransport om dette er mogleg.

Les veilederen her

Les meir

SKULEN OPNAR FOR ALLE ELEVAR

Måndag 11.mai opnar skulen for undervisning etter vanleg timeplan. Alle elevar møter til ordinær tid. Det kan verte endringar på romplanen, sjekk vekeplanen for meir informasjon.

Det er svært nyttig at du les gjennom dei smittevernreglane som gjeld. Dei finn du her.

Ver særleg merksam på om du er FRISK, sjuke personar skal ikkje vere på skulen. HYGIENE, vask eller sprit hender når du kjem til skulen, før og etter du et, når du bytter klasserom og om du har blitt skitten. Ha god hostehygiene. AVSTANDEN til andre skal vere på minst ein meter, hald deg gjerne ilag med faste medelevar.

Det vil vere lov til å ete på klasseromma. Hald god orden.  Kantina blir open som vanleg. Hald 1 meter avstand også her.

Når anna klasse skal inn på klasserommet same dag, må gruppa som forlet rommet gjere reint på kontaktflater. Faglærar organiserer dette.

For deg som bruker skuleskyss, er det viktig å tenkje avstand på ein meter. Kan du ungå offentleg transport, er det fint.

Vi gler oss til å sjå deg! Vis omsyn og ansvar, så går dette veldig bra!

Les meir

SKULESKYSS

Som elev i vidaregåande skule kan du ha rett til skyss til og frå skulen. Her finn du meir informasjon.
Merk deg at du som elev sjølv må søkje om skyss gjennom skoleskyssportalen. Du søkjer etter at du har takka ja til skuleplass. Det må søkjast om skyss for kvart skuleår. 

Les meir

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom opnar opp igjen torsdag, 30.april. Det vil ikkje bli muleg med drop-in, ta kontakt pr. telefon eller epost til helsesjukepleiar for å gjere ein avtale.

Du treff Inger på: telefon: 95 33 62 80  /  epostinger.klungsoyr@sykkylven.kommune.no 

Les meir

Alle eksamenar er avlyst

Dette gjeld både skriftleg, munnleg, munnleg-praktisk og tverrfagleg eksamen. 
Her finn du informasjon frå Udir. Fylket sin informasjon i samband med Korona-perioden finn du her 

Les meir

Delvis gjenopning av skulen

Skulen opnar måndag 27. april for 2HE, 2IN, 2AU og 3AU. 

  • 2HE skal vere på skulen måndagar og tysdagar og ha fjernundervisning i fellesfag dei andre dagane.​
  • 2IN og 2AU skal vere på skulen og ha programfag og YFF alle dagar utanom onsdag. Onsdag skal dei halde fram med fjernundervisning  i fellesfaga. 
  • 3AU skal vere på skulen alle dagar.

Kvar klasse får ny timeplan.

Smittetiltaka som gjeld finn du her

Les meir