Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


m

J

6. Andre permisjonar

Permisjon med søknad utan rett med heimel i lov eller avtale. Arbeidstakar søker om slik permisjon til næraste leiar.

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir på: https://mrfylke.no/nyheiter/informasjon-til-elevar-og-foeresette-om-undervisningsevalueringa-2019-2020

Les meir

Prøveval for deg som går Vg1 og Vg2

12. november vert det fagvalsinformasjon for deg som går Vg1 eller Vg2 i realfagsavdelinga på øvre bygg. 

Les meir

Årsmelding

Årmeldinga for skuleåret 2018-2019 finn du som PDF-vedlegg i høgremargen

Undervisningsevaluering

Ny administrativ organisering

Fylkesrådmannen har vedtatt ny administrativ organisering. Dette har skjedd etter eit personalseminar med tilsette 26.september, vidare behandling i prosjektorganisasjonen og etter drøftingar med hovudtillitsvalte 31.oktober.

Les meir